DAFTAR GURU MA AL MUSLIMUN

DIBAWAH INI ADALAH DAFTAR GURU YANG TERCATAT

DETAIL KLIK DISINI

JUMLAH TOTAL: 37 Data

NO NAMA DATA ALAMAT DAN RIWAYAT PENDIDIKAN
1
H AGUS MUNIBNPP:992 339 007

GURU

JABATAN:
KEPALA SEKOLAH

STATUS:
NON PNS

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
5 Juli 1990


MATA
PELAJARAN :

TAKLIM - AQIDAH AKHLAQ
ALAMAT:
Ds.Pilang Tejoasri-Laren-Lamongan 62262


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

S2 UNISLA
JURUSAN: TARBIYAH
BIDANG STUDY: MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Tahun Masuk: 2007
Tahun Lulus: 20092
AGUS SYAFIINPP:992 339 041

GURU

JABATAN:
WAKA

STATUS:
NON PNS

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
1996


MATA
PELAJARAN :

EKONOMI
ALAMAT:
Ds.Latukan Karanggeneng Lamongan 62254


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

UNISDA LAMONGAN
JURUSAN: EKONOMI
BIDANG STUDY: MANAJEMEN KEUANGAN
Tahun Masuk: 1990
Tahun Lulus: 19943
NIKMATUS SHOLIHAH,S.AgNPP:992 339 019

GURU

JABATAN:
WALI KELAS

STATUS:
GTY NON PNS

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
10 Juli 2000


MATA
PELAJARAN :

AL QURAN HADIST-AKIDAH AKHLAK
ALAMAT:
Ds. Banjarmadu Kec. KarangGeneng Lamongan 62254


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

IAIN Sunan Ampel Surabaya
JURUSAN: SYARIAH
BIDANG STUDY: AHWALUS SYAKHSHIYYAH
Tahun Masuk: 1995
Tahun Lulus: 19994
SURIPTO PRIBADI,S.PdNPP:992 339 096

GURU

JABATAN:
WAKA

STATUS:
NON PNS

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
20 Juli 2005


MATA
PELAJARAN :

BK
ALAMAT:
Kel. Butungan, Kec. Kalitengah Lamongan 62255


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

S1 UNDAR JOMBANG
JURUSAN: KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
BIDANG STUDY: BIMBINGAN DAN KONSELING
Tahun Masuk: 2004
Tahun Lulus: 20085
NURUL MASHULAH FIDIYANTINPP:992339083

GURU

JABATAN:
WALI KELAS

STATUS:
NON PNS

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
5 Juli 2005


MATA
PELAJARAN :

FIQIH-SKI
ALAMAT:
Ds.Sonoadi Karanggeneng Lamongan 62254


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

S1 IAIN SUNAN AMPEL
JURUSAN: USHULUDDIN
BIDANG STUDY: TAFSIR HADITS
Tahun Masuk: 2005
Tahun Lulus: 20096
SRI INDAYATI,S.PdNPP:992339117

GURU

JABATAN:
WALI KELAS

STATUS:
PNS
NIP:-

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
2006


MATA
PELAJARAN :

PPKN
ALAMAT:
Ds.Kawistolegi-Karanggeneng-Lamongan 62254


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

S1 Universitas PGRI Surabaya
JURUSAN: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
BIDANG STUDY: Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan
Tahun Masuk: 1986
Tahun Lulus: 19907
SITI MUAFAHNPP:992339071

GURU

JABATAN:
WALI KELAS

STATUS:
NON PNS

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
5 Juli 2005


MATA
PELAJARAN :

BAHASA INGGRIS
ALAMAT:
Ds.Sungegeneng Sekaran Lamongan 62261


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

S1 UNISDA LAMONGAN
JURUSAN: FKIP
BIDANG STUDY: BAHASA INGGRIS
Tahun Masuk: 2006
Tahun Lulus: 20108
AHMAD FUAD ROSYIDI,S.PdNPP:992 339 076

GURU

JABATAN:
WALI KELAS

STATUS:
NON PNS

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
10 Juli 2011


MATA
PELAJARAN :

FISIKA X XI XII
ALAMAT:
Dsn. Rengin Kel. Tejoasri Laren Lamongan62262


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

UNESA
JURUSAN: MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
BIDANG STUDY: FISIKA/PENDIDIKAN FISIKA
Tahun Masuk: 2007
Tahun Lulus: 2011


DATA KESEHATAN


Tekanan Darah=122

*Data diterbitkan oleh UKS Madrasah
Tanggal Diagnosa=27 Juni 2021
9
SILVIE EKA WIDYAWATI,S.PdNPP:992 339 095

GURU

JABATAN:
GURU MAPEL

STATUS:
NON PNS

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
20 Juli 2012


MATA
PELAJARAN :

KIMIA
ALAMAT:
Dusun Sampean, Desa Duduk Sampeyan Duduksampeyan Gresik 6116


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

S1 Uniersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
JURUSAN: Sains dn Teknologi
BIDANG STUDY: Kimia
Tahun Masuk: 2007
Tahun Lulus: 201210
ABDULLOH RASID,S.Pd.INPP:992 339 077

GURU

JABATAN:
GURU MAPEL

STATUS:
GTY NON PNS

STATUS GURU:
SATMIKAL

TAHUN MASUK/TMT:
12 Juli 2005


MATA
PELAJARAN :

BAHASA ARAB
ALAMAT:
Ds.Kawistolegi Karanggeneng Lamongan 62254


RIWAYAT PENDIDIKAN DLL:

S1 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUNAN DRAJAT (STAIDRA)
JURUSAN: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BIDANG STUDY: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Tahun Masuk: 2009
Tahun Lulus: 2013


*NB: Semua data dan foto adalah Hak cipta MA AL MUSLIMUN, tidak di benarkan mengkopi dan mengambil data tanpa izin.
© MA AL MUSLIMUN
ISLAMI POPULIS BERKUALITAS MANDIRI
Kawistolegi Karanggeneng Lamongan 62254
 2024